Ny analys visar att Sveriges elanvändning kan landa på 310 TWh

Bild: Energiföretagen Sverige

Nyligen presenterade Energiföretagen Sverige en scenarioanalys för elanvändningen i Sverige år 2045. Analysen, som har utförts av Energiforsk och Profu, speglar ett högnivåscenario där samtliga hittills aviserade satsningar på elektrifiering blir verklighet. Det gäller all den el som kommer att krävas till batterifabriker, för att producera fossilfritt stål, för att elektrifiera transportsektorn och mycket annat. Analysen visar att elanvändningen i Sverige kan landa på 310 TWh år 2045 – en ökning med omkring 120 procent från dagens 140 TWh.

Sverige står inför en omfattande elektrifiering där drivkraften är att nå fossilfrihet. En stor del av det aviserade elbehovet kommer från svensk industri – gruvor, stål, kemi och från transportsektorn.  

Energiföretagen presenterar idag en scenarioanalys för elanvändningen i Sverige år 2045. Analysen har utförts av Energiforsk och Profu och speglar ett högnivåscenario där samtliga hittills aviserade satsningar på elektrifiering blir verklighet. Resultatet landar på en elanvändning på mellan 240 – 310 TWh inklusive överföringsförluster. 

– Energibranschen står självklart redo att anta utmaningen att bygga ut energisystemet i den takt som omställningen kräver. Men vi behöver få rätt förutsättningar för att lyckas och regeringens kommande elektrifieringsstrategi måste därför röja hinder och föreslå omfattande, långsiktiga och konkreta åtgärder så att vi kan leverera all den fossilfria el som efterfrågas, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige. 

Samtidigt är det osäkert hur mycket el som faktiskt kommer att behövas, eftersom det till exempel beror på hur effektiva de framtida fossilfria industriella processerna kommer att bli och hur marknaden för industrins produkter utvecklas. 

–  I vår analys har vi valt att fokusera på ett möjligt högnivåscenario och undersökt hur mycket el och effekt som behövs i Sverige om alla nu aviserade satsningar på elektrifiering faktiskt genomförs. För oss är det viktigt att framför allt uppmärksamma våra politiker på vad som behöver göras för att vi ska lyckas med denna enorma utbyggnad som är kritisk inte minst för Sveriges framtida konkurrenskraft, säger Martin Olin, projektledare för analysen på Energiföretagen Sverige. 

Källa: Energiföretagen Sverige