Tekniska verken ska bygga "Jättetermos" för att nå miljömålen

Ackumulatorn, som byggs intill produktionsanläggningen för fjärrvärme i Lambohov, är fylld med varmt vatten. Bild: Tekniska verken i Linköping

Linköping får ett nytt landmärke i Lambohov i form av en 45 meter hög ackumulatortank, som Tekniska verken börjar bygga under höst 2021. Ackumulatorn är en stor isolerad cylinderformad stålbehållare som kan liknas vid en jättetermos, och fungerar som ett värmelager för fjärrvärme.

- Vi bygger ackumulatorn för att kunna använda lagrat varmvattnet vid köldknäppar. Istället för att behöva starta någon av våra topplastanläggningar, där produktionskostnaden är betydligt högre än i våra kraftvärmeverk, kan vi använda det lagrade varmvattnet. Det är främst på morgontimmarna under riktigt kalla dagar, när många Linköpingsbor använder stora mängder varmvatten samtidigt, som behovet är som störst. Under nätterna när inte lika mycket varmvatten används, lagras det i ackumulatorn och används vid behov. När vi inte behöver starta en pannan blir det både billigare och en jämnare produktion över dygnet, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef för bränslebaserad energi på Tekniska verken.

Byggnaden som är ritad av White arkitekter kommer att kläs in i gråmålad plåt. Utanpå plåten sätts omkring 830 lameller i brunt och guld, som ska harmoniera med omgivningen. Många av lamellerna har inbyggd vit LED-belysning som går att styra i intensitet med olika typer att effekter.

Ackumulatorn klarar av att leverera ungefär lika mycket värme som panna 4 på Gärstad - det så kallade glashuset - och kan göra det under ett dygn om den är fulladdad.

- Vi bygger ackumulatorn som en del i att Linköping ska bli koldioxidneutralt 2025. Ackumulatorn innebär att behovet av annat bränsle minskar, samtidigt som vår fjärrvärme blir ännu mer leveranssäker. Vi har redan en mindre ackumulator på kraftvärmeverket vid Resecentrum, men då Linköping och fjärrvärmenätet växer behöver den kompletteras med en större ackumulator, säger Michael Fahlström.

Fakta
Volym: Cirka 30 000 m³.
Innerdiameter: Cirka 33 meter
Ytterdiameter: Cirka 34 meter
Höjd: 45 meter
Urladdningseffekt: 60MW
Iladdningseffekt: 40 MW.
Flöde: 1300 m³/h
Byggstart: Hösten 2021 med pumphus och fundament. Ackumulatormontage i mars 2022. Driftsättning: Mars 2023.
Kostnad: Cirka 113 miljoner kronor, varav drygt 29 miljoner kronor av investeringen är bidrag från Klimatklivet.