Ei om elmarknaden vecka 15 2021 - Högre system- och spotpriser

Bild: Piqsels

Systempriset ökade med 49 procent i jämförelse med föregående vecka och låg i genomsnitt på 44,3 EUR/MWh.

Samtliga spotpriser steg i veckan med 32 procent i SE1 och SE2, 49 procent i SE3 och 53 procent i SE4. Priset på utsläppsrätter steg med 1,4 procent medan priser på elcertifikat sjönk med 7 procent under veckan.

Kärnkraftstillgängligheten i Sverige låg på 100 procent medan den minskade med 2,7 procent i Norden till 94 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden i både Norden och Sverige minskade med 1,4 respektive 1,7 procentenheter i jämförelse med föregående vecka.

Ta del av hela läget på elmarknaden med tabbeler och diagram HÄR!