Nytt ramavtal tecknas mellan Rejlers och Vattenfall

Jonas Böös, kundansvarig på Rejlers. Bild: Rejlers

Rejlers har tecknat ett nytt ramavtal med Vattenfall gällande tekniska konsulttjänster. Avtalstiden är tre år och omfattar konsulttjänster inom alla Rejlers kompetensområden. 

- Vi är glada över det fortsatta förtroendet från Vattenfall i en tid med starkt fokus på Sveriges energiomställning. En hållbar framtid kräver en övergång till förnybar energi. Med Rejlers expertis inom området och förmåga att bidra med nya perspektiv, ser vi fram emot att bidra till att Vattenfall når målet om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vattenfall står i centrum av förändringen av det svenska energilandskapet, där vi kommer att vara ett stöd i arbetet med att framtidssäkra verksamheten, säger Jonas Böös, kundansvarig på Rejlers.

Ramavtalet med Vattenfall löper från 2021 till 2024, med möjlighet till förlängning i två år. Avtalet omfattar konsulttjänster inom flera av Vattenfalls verksamhetsområden.