Metanolbränslecellssystem testas och utvecklas av Alfa Laval för hållbar marin kraftförsörjning

Bild: Joseph Barrientos/Unsplash

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – kommer att testa ett innovativt marint bränslecellsystem i samarbete med Blue World Technologies och ett antal stora aktörer inom den marina industrin. Testen, som kommer att genomföras vid Alfa Lavals Test & Training Center i Danmark, kommer att använda metanol som bränsle och utforska teknikens potential som källa till marina fossilfria hjälpmotorsystem. Målet är att bidra till branschens avkarbonisering.

Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har som mål att fartygsrelaterade utsläpp av växthusgaser ska ha halverats år 2050. För att uppnå det långsiktiga målet måste marinindustrin övergå till nya bränsletyper och teknologier

Projektet är ett samarbete mellan Alfa Laval och bränslecellstillverkaren Blue World Technologies, tillsammans med DFDS, Maersk Drilling och Hafnia. Målet är att utveckla, testa och verifiera en ytterst effektiv bränslecellslösning vilken – inom en snar framtid –  skulle kunna erbjuda fartyg ett realistiskt alternativ till traditionella hjälpmotorer. Bränslecellssystemet kommer att använda förnybar, utsläppsneutral metanol som bränsle, vilket ger en driftslösning med mycket begränsade utsläpp. Metanol är ett av de mest lovande tillgängliga fossilfria bränslena. Testperioden förväntas avslutas inom ett år.

”Vi tror att bränslecellssystem kommer att spela en större roll i det framtida X-to-Power-landskapet. Det finns dock ett antal olika potentiella (X) alternativ, så vi måste ha ett brett angreppsätt," säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Detta samarbete inkluderar stora aktörer som var och en bidrar med sin unika kompetens. Det är ytterligare ett exempel på Alfa Lavals tydliga engagemang i utvecklingen av långsiktiga och hållbara X-to-Power lösningar för de kunder som använder e-metanol som bränsle.”

Visste du att… Alfa Lavals Test & Training Center i Aalborg, Danmark i stort sett är en landbaserad version av ett fartygs maskinrum, och omfattar 2800 m2 testutrymme utrustat för olja och gasbränslen och sedan slutet av 2020 även biobränslen och metanol.