Växjö en klar vinnare på lista över Sveriges energisnålaste städer

Bild: Christian Dubovan/Unsplash

Det digitala elbolaget Tibber med över 100 000 användare har som målsättning att minska hushållens elförbrukning genom smart teknik. De har nu analyserat svensk elförbrukning under 2020. Analysen visar att Växjöborna var de som i genomsnitt förbrukat minst el under 2020. Årsförbrukningen landade i genomsnitt på 10 965 kWh per hushåll.

- Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till bostäder och servicelokaler. Att minska sin elförbrukning är både bra för miljön och plånboken och det finns mycket man kan göra med relativt små medel för att förbruka el på ett smartare sätt. Växjöbornas låga elförbrukning är nästan hälften av vad en genomsnittsvilla förbrukar, vilket är väldigt imponerande, säger Edgeir Vårdal Aksnes, VD på Tibber.

Att minska sin elförbrukning är viktigt för miljön

Enligt en riksrepresentativ undersökning genomförd av Norstat på uppdrag av Tibber anger 6 av 10 svenskar att de inte vet om deras bostad har en miljöpåverkan. Samma andel, 6 av 10 svarar också att de aktivt försöker hålla nere sin elförbrukning. Anledningen skiljer sig dock mellan könen. Kvinnorna gör det främst för miljön, männen för att spara pengar.

Oavsett varför man vill minska sin elkonsumtion, är det bra för miljön.

- Energisektorn står för två tredjedelar av de globala utsläppen och cirka 60 % av den el som produceras i Europa kommer från icke förnybara energikällor som kol och gas. Sverige importerar och exporterar dock el med resten av Europa, så ju mindre el vi använder här i Sverige, desto mer förnybar el kan vi exportera till resten av Europa och fasa ut fossil elproduktion, fortsätter Edgeir.

Uppvärmning slukar el Det effektivaste sättet att dra ner sin elkonsumtion är att se över sitt värmesystem. Närmare 70 % av ens elförbrukning går till uppvärmning.

- Om alla husägare i Sverige skulle sänka sin inomhustemperatur med en grad skulle vi minska Sveriges elförbrukning med 222 miljoner kWh i månaden. Det motsvarar 30 % av elproduktionen som ett kärnkraft producerar under en månad. Ett smart värmesystem kan till exempel automatiskt sänka din inomhustemperatur när du är på jobbet, utan att det inverkar på din komfort.

Här är städerna i Sverige som förbrukar minst el

Stad Genomsnittlig elförbrukning per år och hushåll

1. Växjö 10953 kWh/år

2. Umeå 11448 kWh/år

3. Linköping 12851 kWh/år

4. Karlstad 13356 KWh/år

5. Piteå 13396 kWh/år

* Analysen över elförbrukningen är baserad på data från Tibbers över 100 000 användare.