Nilar offentliggör avsikten notera bolagets aktier på Nasdaq First North

Bild: Yiorgos Ntrahas/Unsplash

Nilar International AB (publ) (“Nilar” eller “Bolaget”), en innovativ leverantör av batterier och kompletta elektriska energilagringslösningar för stationära applikationer, offentliggör idag avsikten att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (“Noteringen”). Bolaget avser att inför Noteringen genomföra ett erbjudande av aktier till allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare i Sverige och internationellt ("Erbjudandet"). Erbjudandet förväntas enbart utgöras av nyemitterade aktier i Bolaget. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven.

I syfte att främja Nilars fortsatta tillväxt, skapa en stabil, långsiktig grund för Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt samt skapa förutsättningar för att utöka Bolagets tillverkningskapacitet har Nilars styrelse beslutat att diversifiera Bolagets aktieägarkrets genom Erbjudandet till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Marcus Wigren, VD för Nilar, kommenterar:
Nilar har under ett antal år levererat säkra batterier till den snabbt växande europeiska marknaden för energilager, med fokus på lagring av solel och balansering av energiflöden i byggnader nära människor, där säkerhet betyder allt. Nilars system har installerats i kontorslokaler, offentliga fastigheter, industrilokaler samt i villor. Slutkunder är numera främst lokaliserade i Tyskland, Benelux, Italien, UK samt Norden.

Nilar breddar nu sin distributionskapacitet och ökar snabbt produktionskapaciteten i Gävle-fabriken samtidigt som förberedelser görs för en planerad etablering av en andra fabrik i Estland under 2022. Därmed är vi nu redo för nästa steg i Nilars tillväxtambitioner, där en notering är en viktig pusselbit för den fortsatta resan framåt.