Globala energimarknaderna – v. 15, 2021

Bild: PxHere

Under de senaste två veckorna har oljepriset varit relativt stabilt, efter en minskning i början av april. De faktorer som tidigare under året har tryckt upp priset har försvagats något, framför allt det faktum att OPEC+ valt att hålla en mer omfattande minskning i produktionen än tidigare planerat.

Priserna på den nordvästeuropeiska gasmarknaden (TTF M+1) har stärkts sedan förra marknadsbrevet. De europeiska gaslagren är nu till 30 procent fyllda (2021-04-10), att jämföra med förra året då de europeiska lagren vad till 56 procent fyllda vid samma tidpunkt.

Sedan förra marknadsbrevet har kolpriset hållit sig relativt stabilt omkring USD70 per ton. Priset på utsläppsrätter har däremot fortsatt att öka och nådde vecka 13 ett stängningspris över EUR44 per ton för första gången.

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!

Källa: Energimyndigheten