El och drivmedel driver inflation

Henrik Montgomery/TT: Riksbankschef Stefan Ingves kan glädjas åt högre inflation, åtminstone tillfälligtvis. Arkivbild.

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i mars 1,9 procent, ungefär i linje med vad ekonomerna hade förutspått. Det är ändå en tydlig uppgång jämfört med februari då prisökningstakten på årsbasis låg på 1,5 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Högre priser på bensin och diesel förklarar till stora delar den stigande inflationen – priser som var nedpressade i fjol till följd av pandemin som då bröt ut på allvar. Men även dyrare grönsaker tryckte upp den samlade prisbilden. Även elen, kläder och skor är dyrare jämfört med mars i fjol.

Åt andra hållet går som vanligt elektronikutrustning.

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.