Globala energimarknaderna – v. 13, 2021

Bild: Bill Oxford/Unsplash

Under de senaste två veckorna har de globala energipriserna påverkats av bland annat fortsatta förseningar i vaccinleveranser i Europa och lägre förväntningar vad gäller den ekonomiska tillväxten under 2021. I förra veckan fastnade ett containerfartyg i Suezkanalen och blockerade därmed en av världens viktigaste infrastrukturpunkt i den globala handeln. I början av veckan frigjordes fartyget, efter en knapp vecka av totalt stopp i kanalen. Händelsen har lett till något ökande energipriser för olja och naturgas.

Överlag har dock oljepriset sjunkit under de senaste veckorna, till följd av ökad oro för bristande återhämtning i efterfrågan under andra kvartalet.

På den nordvästeuropeiska gasmarknaden har priserna på TTF M+1 stärkts något sedan förra marknadsbrevet och de europeiska gaslagren är nu till 30 procent fyllda.

Priset på kol har ökat den senaste tvåveckorsperioden som en konsekvens av översvämningar i Australien. Utsläppsrättspriserna har handlats konsekvent över EUR40 per ton.

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!