Svenska kraftnät ökar taken i omställningsarbetet

Bild: Ernest Brillo/Unsplash