Skövde Energi AB vill få plats för plast i debatten

Bild: Skövde Energi

Svenskarna är generellt väldigt bra på att källsortera, men trots det är det alldeles för många plastförpackningar som kastas direkt i hushållssoporna istället för att återvinnas. Det här vill Skövde Energi och Skövdebostäder hjälpa till att förändra och därför lanserar de kampanjen Plats för plast.

- Ju fler plastförpackningar som hamnar i återvinningen och kan användas till ny plast, desto bättre för planeten. Vi tycker det ska vara lätt att göra rätt, därför har samtliga hyresgäster hos Skövdebostäder tillgång till källsortering i sitt närområde – och plast är en av fraktionerna, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Information om hur Skövdeborna kan påverka framtiden genom att göra aktiva val och sortera rätt, finns på Skövde Energis och Skövdebostäders webbplatser och sociala kanaler. Här finns en sorteringsguide och en video som ringar in problematiken med plast i hushållsavfallet. Plast framställs av fossila råvaror som olja och naturgas.

- Vi behöver alla hjälpas åt i klimatomställningen. Ofta pratas det om bil, flyg och fossila bränslen men vi vill lyfta ett annat område - plasten i avfallet. Vi vet att mer än hälften av alla plastförpackningar i Sverige sorteras fel och bränns upp i onödan istället för att återvinnas till ny plast. Här kan alla göra en insats, säger Åsa Holmqvist Ekman, kommunikationschef på Skövde Energi. 

Skövde Energi bildades den 1 januari 2019 genom att Skövde Värmeverk och SkövdeNät gick samman till ett gemensamt energibolag. Vi är ett kommunalt bolag och ägs till 100% av Skövde Stadshus AB.

Vårt uppdrag är att ansvara för nätdistributionen inom Skövde tätort, Hentorp och Ryd och vi producerar miljövänlig el och fjärrvärme i Skövde kommun.