Chevron blir ny strategisk investerare till Baseload Capital

Bild: Baseload Capital

Det svenska bolaget Baseload Capital, specialiserat på att finansiera utbyggnaden av förnybar geotermisk elproduktion över hela världen, tillkännager idag en 25 MUSD-finansieringsrunda med Chevron Technology Ventures som ny strategisk investerare. Som ett första resultat av alliansen har Chevron Technical Center och Baseload Capital undertecknat en avsiktsförklaring för ett potentiellt pilotprojekt i Kalifornien, USA.

”I augusti meddelade vi att vi letade efter en ny strategisk investerare som skulle hjälpa oss att påskynda utbyggnaden av våra nyckelmarknader”, säger Alexander Helling, vd på Baseload Capital. ”Vi kunde inte ha hittat en bättre partner. Chevron kompletterar vår ägargrupp och tillför expertis inom borrning, teknik, prospektering med mera. Deras kompetens och erfarenhet kommer att påskynda vår förmåga att distribuera värmekraft och stärka vårt sätt att arbeta.”

De potentiella pilot- och kommersiella projekten tillsammans med Chevron är utformade för att främja koldioxidsnål energiproduktion. Parallellt med att Baseload Capital fortsätter att utveckla heat power projekt globalt, kommer Baseload Capital och Chevron gemensamt att leta efter kommersiella möjligheter i geografiska områden där Chevron verkar. Värmekraft är en prisvärd form av förnybar energi som kan nyttjas antingen från geotermiska resurser eller från spillvärme.

”Chevrons investeringar i geotermisk energi återspeglar våra pågående ansträngningar för att främja världens övergång till en framtid med lägre koldioxidutsläpp”, säger Barbara Burger, Vice President, Innovation och President of Technology Ventures på Chevron. "Vi ser fram emot att samarbeta med Baseload Capital för att utöka geotermiska resurser i såväl USA som internationellt.”