Öresundskraft tecknar avtal med ATS Tjänster

Fem leverantörer kvalificerade sig, tre lämnade anbud och ATS Tjänster AB valdes ut i Öresundskrafts stora upphandling av elnätstjänster. Foto: Johan Lilja

– Tillsammans med ATS Tjänster ska vi fortsätta vårt arbete med att ställa om till ett hållbart energisystem. För att nå klimatmålen krävs bland annat att elnätet i regionen förstärks och moderniseras i högt tempo. Det är vårt uppdrag och vi har stora förväntningar på våra leverantörer. Därför har vi höjt ambitionerna i våra upphandlingar. Det berättar Dan Lilja, chef för affärsområde Distribution på Öresundskraft.

Fyra områden har stått i fokus vid upphandlingen: Pris & Kvalitet, Leveransförmåga, Styrning & Digitalisering samt Externa krav. En tidigare avtalsmodell har använts men varje område har fördjupats och utvecklats. Exempelvis finns inom Styrning & Digitalisering nu en uppdaterad modell för samverkan, en ny incitamentsmodell och nya digitala lösningar för bland annat avrop. Krav har ställts på fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner, kring den nya säkerhetsskyddslagen, GDPR med mera.

Upphandlingsprocessen har tagit två år och involverat 35 personer i framtagningen av de drygt 100 dokument som krävts. Fem leverantörer kvalificerade sig för anbud och tre lämnade in offert.