Förvaltningsrätten i Linköping har meddelat domar i elnätsmålen

Bild: Bill Oxford/Unsplash

Hösten 2019 tog Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om intäktsramar för 2020-2023, det vill säga vilken högsta avgift elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Av cirka 175 elnätsföretag överklagade 120 företag. Nu har Förvaltningsrätten i Linköping meddelat domar i målen.

Förvaltningsrätten ger elnätsföretagen rätt och menar att bestämmelserna i intäktsramsförordningen strider mot ellagen och tredje elmarknadsdirektivet.

Förvaltningsrätten återförvisar därför målen till Ei för beräkning och fastställande av nya intäktsramar för tillsynsperioden.

– Vi ska nu analysera domarna ordentligt innan vi bestämmer hur vi ska gå vidare, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Ei har nu tre veckor på sig att bestämma om domarna ska överklagas till kammarrätten.

Källa: Energimarknadsinspektionen