Vattenfall - Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. Bild: Vattenfall

Temperaturen har hittills i februari legat 3 till 4 grader under det normala, vilket har ökat efterfrågan på el i hela landet, främst drivet av hushållens ökade uppvärmningsbehov. Spotpriset för februari väntas bli cirka 55 öre/kWh för elområde 3, Södra Mellansverige. 

– Nu börjar vi gå in i en period av året då riskerna för extremt kallt väder minskar. Väderprognoserna har vänt och högre temperaturer, mer nederbörd samt kraftigare vind väntas vilket kan förbättra prisläget vid månadsskiftet, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Den hydrologiska balansen har minskat från ett kraftigt överskott till noll på grund av kyla och mindre nederbörd i början av året. Under de kallaste dygnen i början av februari stod vattenkraften för hela 54,4 procent av all produktion i Sverige. Kärnkraften har levererat 100 procent av installerad kapacitet och vindkraften har producerat mindre på grund av mindre blåst.

Bränslepriserna har visat en snabb återhämtning men viss osäkerhet kvarstår på grund av pandemin. Köldknäppen i USA har varit en bidragande orsak till att exempelvis oljepriset den senaste tiden klättrat till nivåer som inte uppmätts sedan maj 2019 och är nu tre gånger så högt jämfört med i fjol.

bild
Diagram: Vattenfall

 

Priserna på fasta elavtal har hittills inte påverkats lika mycket av det kalla vädret . Detta då periodlängderna innehåller fler vädersäsonger, och prissätts i mindre utsträckning baserat på läget här och nu.–  Även om varmare väder verkar vara på väg så har 2021 redan hunnit påminna oss om vikten av att hålla koll på sitt elpris. Vill du veta vad du betalar varje månad kan du välja ett fast avtal med bytesrätt så kan du när elpriset går ner teckna om elavtalet till ett lägre pris, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.
 

Spotpriset februari20212020

Elområde 1, Norra Sverigeca 45 öre/kWh15,23 öre/kWh

Elområde 2, Norra Mellansverigeca 45 öre/kWh15,23 öre/kWh

Elområde 3, Södra Mellansverigeca 55 öre/kWh19,46 öre/kWh

Elområde 4, Södra Sverigeca 57 öre/kWh19,64 öre/kWh