Effektkommission ska verka för att lösa Skånes kapacitetsbehov

Foto: Dragos Gontariu/Unsplash

Region Skåne har tagit initiativ till en effektkommission i Skåne. Den skånska effektkommissionen ska verka som en gemensam röst för att lyfta det regionala kapacitetsbehovet på den nationella politiska arean gentemot regering och myndigheter när det gäller strategiska elfrågor.

Kraftringen vd Sezgin Kadir är en av medlemmarna i kommissionen

- Kraftringen är mycket positiva till initiativet och kommer vara aktiv part i de dialogerna som kommer tas, men även bidra med expertkunskap om utmaningar och möjligheter i vår skånska elmarknad, säger Sezgin Kadir vd och koncernchef för Kraftringen

- Det är endast med gemensamma krafter som vi kan lösa kapacitetsutmaningen i Skåne. Det är helt avgörande för Skånes konkurrenskraft, avslutar Sezgin Kadir vd och koncernchef för Kraftringen
 

Fakta

Deltagare: kommunstyrelseordförande i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad, Skåne läns landshövding samt ledande företrädare för E.ON, Öresundskraft, Kraftringen, C4 Energi, Ystad Energi, Uniper och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.