Krafttag mot oschyssta säljmetoder efterlyses av Energibranschen

Bild: Energiföretagen

Det finns tyvärr ett antal oseriösa elhandlare som systematiskt använder sig av oschyssta säljmetoder, vilket ställer till det för kunderna. Det är ett växande problem och det finns ett akut behov av ökat samarbete mellan myndigheter och ökad tillsyn. Samtidigt finns det saker man som kund behöver vara extra vaksam på innan man ingår avtal.

De allra flesta elhandlare i Sverige är seriösa företag som värnar sina kunder. Men det finns ett fåtal aktörer som ställer till problem för både kunder och övriga företag på marknaden. På senaste tiden har dessa aktörer dessutom börjat rikta in sig på mindre företag, eftersom de har ett mycket sämre skyddsnät än vad konsumenter har.

Energiföretagen Sverige lyfter nu att oseriösa elhandlare som systematiskt använder sig av oschyssta säljmetoder är ett växande problem som måste åtgärdas.

– Problemet har vuxit så pass mycket att det nu krävs ytterligare åtgärder från våra politiker. Den nuvarande lagstiftningen är utformad utifrån premissen att företag sköter sig, vilket inte alla gör, så lagstiftningen måste ses över. Men ny lagstiftning tar tid, så just nu ser vi ett akut behov av ökad tillsyn och samarbete mellan olika myndigheter för att komma åt de mest bedrägliga säljmetoderna, säger Catherine Lillo ansvarig för slutkundsmarknad el på Energiföretagen.

Energiföretagen Sverige och dess medlemmar har under många år arbetat för att kvalitetssäkra säljprocesser och avtal, vilket resulterat i certifieringen Schysst elhandel som ska trygga kundens elinköp.

– Företag som certifierat sig enligt Schysst elhandel förbinder sig till 18 kundlöften som gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder. I dagsläget finns 28 certifierade företag som har omkring hälften av alla elhandelskunder. Tyvärr räcker inte längre de frivilliga åtgärderna från branschen – utan nu måste myndigheterna agera för att komma åt dem som inte sköter sig, konstaterar Catherine Lillo.

 

Källa: Energiföretagen