KLM flyger från Amsterdam till Madrid med syntetiskt petroleum

KLM-flygplanet använde vanligt bränsle blandat med 500 liter syntetisk petroleum producerad av Royal Dutch Shell. Foto: KLM

KLM:s flygplan använde vanligt bränsle blandat med 500 liter syntetisk petroleum producerad av Royal Dutch Shell.

En planerad flygning mellan Amsterdam och Madrid med ett KLM-flygplan flög på syntetisk petroleum. Flygningen är den första i sitt slag, meddelade den nederländska regeringen och flygbolaget nyligen, skriver Reuters.

Utvecklingen och användningen av syntetiska och biobränslealternativ till petroleum ses som nyckeln till ett långsiktigt arbete för att minska utsläppen av växthusgas inom luftfarten.

- Det är en utmaning för oss alla att göra flygindustrin mer hållbar, citerades den holländska infrastrukturministern Cora van Nieuwenhuizen av Reuters.

 - Och nu startar vi ​ ett nytt kapitel, sade van Nieuwenhuizen till nyhetsbyrån.

Petroleum är en blandning av hundratals olika kolväten, som bildas av växter och djur som inte hinner förmultna, i en process som antas ta ungefär 100 000 år under naturliga förhållanden. Utvinning av stora mängder petroleum sker främst genom oljeborrning i oljefält.