Smartare fastigheter optimerar energiförsörjningen

Från reaktiva till proaktiva fastigheter med datadriven intelligent styrning. Bild: Ill: IWMAC

Ett nytt projekt ska optimera samspelet mellan fastigheter och deras energiförsörjning med prediktiv styrning.

I framtiden kommer fastigheterna spela en mer aktiv roll i energisystemet. Från att ha varit enbart energianvändare kommer de också att bli energiproducenter – och de kommer att öka flexibiliteten i kraftnätet. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att uppnå en effektiv samverkan mellan fastigheter och energisystemet.

– Prediktiv styrning och systemintegration är väsentliga element som vi vill införliva i vår verksamhet just för att göra det bästa av de andra energiekonomiseringsinitiativ vi investerar i, säger Erlend Kaland Simonsen, teknisk chef på DNB Næringseiendom.  

Sensorer och IT-system måste vara smartare än tidigare

Den tekniska utvecklingen i fastigheter sker snabbt och utvecklingen bygger till stor del på digital teknik, bland annat IoT, sensorer, databehandling och maskininlärning. Men i framtiden måste sensorerna och IT-systemen i fastigheterna kunna samla in mer information än tidigare.

– Sensorer i fastigheter måste till exempel kunna mäta energianvändning, uteffekt, temperatur, luftkvalitet, närvaro och energiproduktion. Med detta som utgångspunkt är energistyrning i enskilda fastigheter och bättre samverkan mellan fastigheter och energisystemet möjligt, vilket också är centralt för projektet, säger John Clauß, forskare och projektledare på SINTEF.  

Pilotprojekt med nya former av digital styrning

I byggbranschen finns också ett behov av mer riktad användning av automatisering och data. Fastigheternas interna digitala system måste samordnas med energisystemets digitala teknik och digitala lösningar.

– Med det här projektet vill vi bidra till att förbättra styrningen av fastigheter när det gäller energieffektivitet och lägre effekttoppar, vilket också rekommenderas i rapporten Digitalisering av energisektoren – Anbefalinger om forskning og innovasjon (2020), säger Clauß.

– Äntligen får vi användning för de 1 200 miljarder loggade datapunkter vi har i vår databas. En unik utgångspunkt för att skapa bra modeller för prediktiv och kognitiv styrning/reglering åt våra kunder, säger IWMACs affärsutvecklare Åsmund Svinndal.

En av de viktigaste rekommendationerna för forskning och innovation i rapporten från Energi21 och Digital21 är ”datafångst och dataanalys för dynamisk styrning av byggnader”. Ett av huvudproblemen som projektet utgår ifrån är att ta reda på hur datafångst kan utnyttjas för dynamisk fastighetsstyrning, samt vilken infrastruktur som krävs för datainsamling och datadelning.

Projektets övergripande mål är att optimera samspelet mellan fastigheten och fastighetens energiförsörjning via prediktiv styrning. Genom maskininlärning ska systemet också lära sig de unika användningsmönstren för fastigheterna. Dessa användningsmönster uppdateras kontinuerligt så att ändringar i fastigheten, till exempel efter uppgradering eller ombyggnad, kan beaktas i styrningsalgoritmerna. På så sätt anpassas den för energieffektiv styrning.