Jönköping Energi fälls av RO för vilseledande reklam

Bill Oxford/Unsplash

Jönköping Energis fasadvepa, på fastigheten vid Munksjöbron, har fällts för vilseledande reklam. Reklamombudmannens opinionsnämnd (RON) fällde reklamen på fasadvepan som innehöll budskapet ”Tack för att du är kund. Tillsammans undviker vi utsläpp motsvarande 48 918 varv runt jorden med bil”

- Vi tar till oss all information från RO och tar med oss synpunkterna i vår framtida kommunikation kring hållbarhet och klimat, säger Linda Svensson, enhetschef Marknadsföring- och kommunikation på Jönköping Energi.

Jönköping Energi gör årligen ett klimatbokslut för att se hur verksamheten påverkar klimatet. Budskapet på vepan bygger på siffror från Klimatbokslutet. När nämnden röstade var tre av åtta ledamöter för att fria Jönköping Energi. Oenigheten visar att sakfrågan är komplicerad. Nämnden konstaterar att miljöargument kan svåra för konsumenten att ta till sig och tolka.

- Budskapet på vepan är korrekt, det som nämnden finner felaktigt är att innehållet på vepan kan uppfattas vagt och budskapet kring klimatpåverkan kan ha en rad olika betydelser för en konsument. Det visar på hur utmanande det är att kommunicera kring hållbarhet och klimat, säger Linda Svensson.

Syftet med fasadvepan var att informera invånarna i Jönköpings kommun vilken klimatpåverkan verksamheten haft. Istället för att endast konstatera en besparing på cirka 333 267 ton CO2e, en siffra som det är svårt att få perspektiv kring, var målet att på ett mer pedagogiskt sätt förmedla de klimatfördelar som kommunens energiverksamhet bidrar till.

 

bild
Bild: Jönköping energi

Vad är ett Klimatbokslut?

Klimatbokslutet visar vilken klimatpåverkan vår verksamhet har på samhället. Både egna utsläpp och utsläpp som undviks. Klimatbokslutet görs årligen, och är även en del i års- hållbarhetsredovisningen, och är ett verktyg för hur man inom företagets egen verksamhet kan bidra till att minska klimatpåverkan.

Jönköping Energis klimatbokslut är framtagna av Profu, som är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag och bygger på Greenhouse Gas Protocol som är ett globalt standardiserat ramverk för att mäta och hantera utsläpp av växt-husgaser.

 

Källa: Jönköping Energi