Ei - om elmarknaden vecka 3 2021

Bild: Markus Spiske/Unsplash

Lägre spot- och systempris.

Systempriset minskade med 20 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 16 procent medan de minskade med 26 respektive 25 procent i elområde SE3 och SE4. Under veckan som gick låg nederbörden långt över det normala för veckan. Det var även varmare än normalt med en medeltemperatur på flera grader över det normala.

Terminspriserna för bränslen sjönk under veckan. Terminspriset för kol sjönk med 6,2 procent och för olja sjönk det med 0,6 procent medan terminspriset för naturgas sjönk med 9,5 procent i jämförelse med föregående vecka.

Källa: Energimarknadsinspektionen