Nationell vätgasstrategi välkomnas av Högskolan i Gävle

Bild: Omar Gattis/Unsplash

Fossilfritt Sverige har lanserat en nationell vätgasstrategi som ska accelerera utvecklingen mot att göra landet fritt från fossila bränslen. Högskolan i Gävle bidrar till strategins genomförande genom ett forskningsprojekt som ska kartlägga hur aktörerna inom sektorerna industri, transport och energi kan ersätta fossila bränslen med vätgas.

Industri- och transportsektorerna står sammanlagt för omkring två tredjedelar av Sveriges koldioxidutsläpp. Vätgas kan framställas från förnybara källor och har potential att bli en viktig pusselbit i klimatomställningen.

Nu har Fossilfritt Sverige tagit fram en nationell vätgasstrategi på uppdrag av regeringen. Strategin listar de frågor som behöver nationell samordning för att underlätta övergången till fossilfria bränslen. Strategin innehåller bland annat satsningar som ska främja ett utökat elnät, fler vätgasledningar och förenkla för industrier med ambitioner att gå över till en mer klimatanpassad produktion av vätgas.

Högskolan i Gävle beviljades före jul finansiering till ett forskningsprojekt som ska arbeta med systemanalys av vätgaslösningar i samverkan med näringsliv och offentlig sektor i länet. Projektet ska kartlägga hur aktörerna inom transport- och industrisektorn ska kunna ersätta fossila bränslen med vätgas. Regionen Gävle-Sandviken-Hofors är ett av fyra utpekade klusterområden i Sverige med goda förutsättningar att utveckla användningen av vätgas. I strategin föreslås att Energimyndigheten gör riktade utlysningar för dessa kluster för att stödja utvecklingen.

- Projektet kommer in i ett sammanhang där många aktörer driver på för att introducera vätgas, men där det behövs mer kunskap om hur samarbete kan bidra till ökad nytta och minskade kostnader inom olika användningsområden, säger Karl Hillman, docent i miljövetenskap.

Forskningsprojektet omsluter över 10 miljoner kronor och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg, Svea Vind Offshore AB, Gävle Energi AB och Högskolan i Gävle.

Högskolan är också en del av det nyligen inledda initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley, inom vilket industri- transport, akademi och offentlig sektor i Mellansverige samverkar för att skapa nya energisystem med hjälp av vätgas.