Klimatklivet beviljar Gasum 30 miljoner euro för etablering av två nya biogasanläggningar

Bild: Cicion

Klimatklivet har beviljat Gasum 30 miljoner euro för att etablera två nya biogasanläggningar i Sverige. Stödet fördelas lika mellan de två anläggningarna som planeras ligga i Dalarnas respektive Kalmar län. Anläggningen i Dalarnas län i Borlänge kommer att producera flytande biogas (LBG) och målsättningen är en årlig produktionskapacitet om 120 GWh. Produktionen planeras ske från främst gödsel och matavfall. Detta kommer möjliggöra att tunga transporter kan tanka LBG vid Gasums nya tankstation i Borlänge.

Produktionsanläggningen i Kalmar län är ett samarbete med Mörbylånga Biogas AB och kommer främst att producera biogas från gödsel och jordbruksrester. Den årliga produktionskapaciteten är planerad att vara 70 GWh.

Källa: Energimyndigheten/Gasum