Ei - om elmarknaden vecka 2 2021

Foto: Tim Tiedemann/Unspash

Kallare väder och god tillgänglighet i kärnkraft.

Systempriset minskade med 2 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 15 procent medan de ökade med 2 procent i både elområde SE3 och SE4.

Tillgängligheten i kärnkraft var hög under veckan på 98 procent i både Sverige och i Norden som helhet. Under veckan som gick var det något kallare än den normala temperaturen för veckan och nederbörden var något högre än medelvärdet.

Terminspriset för februarikontraktet ökade med 19 procent i jämförelse med föregående vecka och kvartalskontraktet ökade med 6,2 procent. Priset för årskontraktet minskade under veckan med 4,5 procent.

Källa: Energimarknadsinspektionen