Stängningen av Ringhals 1 kan leda till akut elbrist

Foto: Vattenfall

Stängningen av Ringhals 1 har ökat risken för akut effektbrist, i synnerhet efter prognoser om kallare väder.

Kylan gör att elförbrukningen stiger, samtidigt som dåliga vindförhållanden väntas minska produktionen i vindkraftverken den närmaste tiden.

Det var vid årsskiftet som Ringhals 1 togs ur drift efter 44 års trogen tjänst. Enligt Svenska Kraftnät innebär bortfallet, tillsammans med de reaktorer som tidigare kopplats ur, att marginalerna i den svenska eleffektförsörjningen minskat kraftigt.

Om akut elbrist skulle uppstå finns alltid en effektreserv i form av oljekraftverket i Karlshamn tillgänglig. I värsta fall kan Svenska Kraftnät tvingas att manuellt koppla ur delar av elsystemet, en nödåtgärd som aldrig behövs vidtas i Sverige.