Øresundsbrons järnväg körs på grön el

Brygt 50.000 persontåg passerade över Øresundsbron under 2019. Foto: Øresundsbron

Alla tåg som rullar över Øresundsbrons järnväg drivs nu på grön el, bland annat från vindkraft. Och därmed kompletteras solel – från Øresundsbrons solcellsanläggning vid betalstationen – av ytterligare en grön energikälla för att driva förbindelsen. Tågtrafikens koldioxidutsläpp på förbindelsen beräknas sjunka med drygt 70 procent jämfört med den elmix som tidigare fanns på järnvägen. Nu blir grön el ett krav. Varje år förbrukar tågen på bron 12,5 GWh ström och utsläppen minskar nu från drygt 500 till 150 ton CO2 per år.

– Vi vill göra resorna på Øresundsbron grönare. Vi arbetar aktivt med vårt eget klimatavtryck, med målet att bli klimatneutrala till 2030. Att tågen nu blir helt gröna är ett steg till, där även vår trafik inkluderas. Det är ett viktigt startskott för vår utvecklade hållbarhetsplan som presenteras under 2021, säger Linus Eriksson, vd för Øresundsbron.

Tågföretagen har tidigare kört på en så kallad elmix utan krav på hållbarhet, men med detta beslut är det nu bara möjligt att köra med grön el på Øresundsbrons järnväg. Sedan invigningen år 2000 har elförbrukningen på Øresundsbrons övriga anläggning mer än halverats från 12,7 GWh till 5,9 GWh, vilket har varit ett fokusområde för konsortiets anläggningsenhet sedan 2009. Solcellsanläggningen vid betalstationen genererar årligen omkring 250 MWh, vilket står för cirka fem procent av anläggningens förbrukning. Men på den 16 kilometer långa förbindelsen finns plats för betydligt fler solcellspaneler.

– Vi kommer nu att fortsätta energieffektivisera, till exempel tunnelbelysningen, och se över energikällorna för att kunna göra hela förbindelsen grönare, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.