Elkrisen en tickande bomb för de rödgröna

Foto: Vattenfall

Nyligen kom beskedet att LKAB ska satsa svindlande 400 miljarder kronor på att börja producera fossilfri järnsvamp. Om allt går enligt plan innebär det att de årliga koldioxidutsläppen kommer att minska med 35 miljoner ton per år globalt.

Samtidigt pågår andra megaprojekt i norr, som Hybrits pilotanläggning i Luleå och batterifabriken Northvolt i Skellefteå.

Problemet är bara att dessa satsningar väntas sluka enorma mängder el. Enligt en uppskattning  som Expressen hänvisar till väntas LKAB/SSAB:s satsningar på fossilfritt järn och stål skapa ett elbehov motsvarande en tredjedel av Sveriges elproduktion (55 TWh).

Norra Sverige som länge haft ett elöverskott kan i framtiden få elförsörjningsproblem. ”Södra Sverige måste tänka om. Norra Norrland kommer inte längre att kunna skicka lika mycket el söderut. Under perioder kan man rentav komma att behöva importera el”, skriver Expressens krönikör Anna Dahlberg.

Samtidigt är läget väldigt ansträngt i södra Sverige, där Tillväxtverket har varnat för att framtida elbrist kan hota upp till 124 000 jobb i Mälardalen, Västra Götaland och Skåne.

Sårbarheten kommer att bli ännu större när kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 släcks ner vid årsskiftet.

– Vi kommer att bli mer importberoende och det blir svårare att trygga stabil el i näten, exempelvis under sommaren när det sker mycket underhåll, säger Svensk Kraftnäts chefsstrateg Niclas Damsgaard till Expressen.

Den rödgröna regeringen har in i det längsta blundat för problemen, enligt tidningen.

”Grundproblemet är att det har blivit olönsamt att investera i planerbar el. Det gäller både kärnkraften och den lokala kraftvärmeproduktionen”, slår Expressens krönikör fast. När det gäller kärnkraften har den svängmassa den bidragit med betraktats som ”gratistjänster”.

Anna Dahlberg uppmanar slutligen regeringen att tänka om kring kärnkraften och behåll Ringhals 1.