Beloppet som påverkar intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023

Bild: Piqsels

Nu fattar Ei beslut om vilket belopp som kommer att påverka intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat de första avvikelsebesluten för elnätsföretagen, det vill säga vilket belopp som kommer att påverka intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023.

Avvikelsebesluten innebär att Ei jämför intäkterna för tillsynsperioden 2016–2019 med omprövningsbeslutet efter tillsynsperioden och tilläggsbeslutet för 2016–2019. Resultatet av denna jämförelse innebär att Ei kommer att besluta om det belopp som kommer påverka intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023.

Ei fattar besluten löpande och räknar med att avvikelsebesluten för alla cirka 170 elnätsföretag är fattade i januari-februari nästa år.

Källa: Energimarknadsinspektionen