Derome ställer om till fjärrvärme på anläggningen i Tanumshede

Bild: Derome

Minskade transporter, mindre CO2-utsläpp och övergång till 100 % förnybara bränslen, det är några av fördelarna när Derome ställer om till fjärrvärme på anläggningen i Tanumshede.  

– Målsättningen är att bli självförsörjande på el och värme, säger Patrik Vendelskulle, fastighetsansvarig inom Derome. 

Fastigheten i Tanumshede innehåller takstolsfabrik, bygghandel samt externa hyresgäster. Vid tillverkning av takstolar blir det stora mängder spillvirke i form av träklossar. Tidigare såldes spillvirket, men nu tas det tillvara på istället. 

Stort miljöfokus - en vinstaffär 

Fastigheten värmdes tidigare upp med en pelletspanna och Derome såg möjligheten att bygga om den till flispanna, för att utnyttja det egna spillvirket som bränsle. 

–  Det har fungerat fantastiskt bra. Vår flispanna säljer 100 % energi till fjärrvärmenätet, sedan köper vi tillbaka fjärrvärme till vår fastighet. Det innebär att vi inga transporter sker längre, vi tog bort 33 lastbilstransporter per år, säger Patrik Vendelskulle.   

Lokalt ekosystem och självförsörjning 

Patrik Vendelskulle lyfter fram återcirkulerandet när de sågar upp och gör flis av träklossar, som sedan värmer takstolsfabriken. Det finns även mölighet att utveckla systemet med leveranser till bolag på andra sidan gatan. 

– Inom Derome har vi ett stort miljöfokus och har verkligen lyckats med att minska antalet transporter. Jag har också en vision att montera solceller så att vi blir självförsörjande på både uppvärmning och el.  

Fördelar med Deromes nya lösning: 

·     Lastbilstransporter av pellets och restprodukter har utgått
·     Byte från fossila till förnybara bränslen 
·     Överskottsvärme utnyttjas till 100 %