Digital tvilling kan revolutionera energisektorn

Bild: Markus Spiske/Unsplasch

Resultat från en nyligen genomförd forskningsstudie på IPF vid Uppsala universitet har legat till grund för utvecklingen av ett nytt sätt att arbeta med digitalisering och digitaliserade beslutsstöd: genom digitala tvillingar.

–Den digitala tekniken har länge efterfrågats men inte funnits, förrän nu. En digital tvilling kan revolutionera hela energisektorn, säger Carl Wehlin, tidigare COO på FVUab, Riksorganisationen för fjärrvärmeutveckling.

Idén med digitala tvillingar för olika branscher har varit i ropet länge, inte minst inom energisektorn. Men kunskap och teknik har hittills inte varit tillräckligt mogen. Nu är dock utvecklingen på en sådan nivå att digitala tvillingar, som ser ut som och beter sig som verkligheten, är möjliga. Med ny teknik kan man se över komplex information från många och olika typer av datakällor. Genom digitala tvillingar är det möjlig att inte bara dra lärdomar i realtid, utan även analysera historik och simulera framtid. Lösningar finns redan idag tillgängliga och avsikten är att under vintern starta ett första pilotprojekt på hur digitala tvillingar kan integreras i fjärrvärmesystemet. 
 

Björn Gustafsson och Carl Wehlin har tillsammans 70 års erfarenhet i fjärrvärmebranschen från både beställar- och leverantörssidan. De driver idag Nowa Progress AB – ett företag som bland annat jobbar med systemoptimering inom fjärrvärme & fjärrkyla.

-Branschen står inför enorma utmaningar framöver. Vi ser att digitala tvillingar kan bli en avgörande faktor när det kommer till framtidens energisparkrav, upprustning av gammal teknik och ett stundande generationsskifte av medarbetare, säger Carl Wehlin, tidigare COO på FVUab Riksorganisationen för fjärrvärmeutveckling.

Det finns enligt Björn Gustafsson och Carl Wehlin, många exempel på svårigheter i branschen som skulle kunna lösas med hjälp av en digital representation av verkligheten. Ett är svårigheterna att överblicka fjärrvärmesystemet som idag i huvudsak är uppdelat i tre större delar: Produktionsanläggning, Distribution och Slutkund. Problemet att integrera och överblicka systemen resulterar i ett enormt resursslöseri och där pengar går till fel saker. En annan utmaning är att möta EU:s energisparkrav med 50 % effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005. Nya anläggningar som byggs är anpassade för att möta de nya kraven, vilket äldre system inte är. Det innebär ett stort tapp i försäljningsbasis för de äldre anläggningarna. Tekniken för att möta dessa svårigheter har, enligt Carl Wehlin och Björn Gustafsson, länge efterfrågats men inte funnits tillgänglig.

Företaget med namnet Digital Tvilling har en plattform som svarar upp mot de behov som Carl Wehlin och Björn Gustafsson ser. 

-Denna gör det möjligt att exempelvis överblicka hela systemet, från produkt och hela vägen till kund, på ett sätt som inte går att göra i verkligheten. Det ger möjlighet att optimera alla funktioner med 100-tals miljoner i möjliga kostnadsbesparingar för Sveriges energiföretag. Samma optimeringsarbete bidrar dessutom till möjlighet att uppnå de svenska energimålen, säger Björn Gustafsson Operativ och Rådgivande konsult på Nowa Progress AB.