Lagstiftningen kring elmotorer ändras i juli 2021

Foto: Chad Kirchoff/Unsplash

Strikta föreskrifter är synonymt med farliga miljöer. Trots detta kan ändringar i lagstiftningen fortfarande orsaka störningar. Marek Lukaszczyk är marknadsföringschef för Europa och Mellanöstern hos WEG, en ledande global motor- och drivenhetstillverkare, förklarar de nya reglerna för motorer för farliga områden och hur de nya energieffektivitetskraven kan ge avsevärda ekonomiska fördelar.

I Europa används över 8 miljarder elmotorer och de förbrukar ungefär 63 procent av den el som genereras på kontinenten. Fram till nyligen var vissa av dessa motorer, inklusive dem som utformats för farliga områden, undantagna från energieffektivitetsbestämmelser, men dessa bestämmelser kommer snart att förändras. De senaste ändringarna i förordningen omfattar fler olika motorer och för första gången ingår varvtalsreglerare för att uppnå en högre effektivitetsstandard, från och med 2021 juli.

Minimistandarder för energiprestanda (MEPS) infördes 2009 av EU-kommissionens förordning EG 640/2009. Förordningen krävde att motorer på 0,75–375 kW uppnår de internationella standarder som fastställts av International Electrotechnical Commission (IEC) för enväxlade trefasmotorer.  IE1 beskriver standardeffektivitet, IE2 är hög verkningsgrad och IE3 används för motorer med högsta effektivitetsnivå. 

Uppdateringar av lagstiftningen 2016 angav att elmotorer kräver en energieffektivitetsklass på minst IE3 eller IE2 om motorn används med en varvtalsreglerare (VSD). Förordningen har förstärkts av förbättrad design och material för elmotorer, och den ledde till enorma förbättringar av energiförbrukningen i samband med motoranvändning.

Det är föga förvånande att elmotormarknaden snabbt återspeglade det förändrade regelverket och övergick till effektivare motorer. IE1 och lägre, som utgjorde 80 procent av den europeiska marknadsandelen 2009, stod för bara 17 procent av marknadsandelen 2016. Under samma period ökade IE3-premiumklassmotorer från 0 procent till 29 procent av marknadsandelen. Det är goda nyheter för planeten och det sparar pengar för slutanvändaren. 

Utformningen av elmotorer har genomgått förbättringar för att maximera energibesparingsmöjligheterna. Nu har Europeiska kommissionens (EG) ekodesignkommitté godkänt en ny, striktare version av kraven på ekodesign, som träder i kraft 1 juli 2021.

Tidigare omfattade regelverket endast trefasmotorer, från 0,75 kW till 375 kW, vilket gjorde att motorer utanför detta effektområde inte omfattades. Från och med 2021 är detta inte längre fallet.  Den kommande förordningen kräver att alla nya 2-, 4-, 6- och 8-poliga motorer i effektområdet 0,75–1 000 kW uppfyller IE3-effektivitetsklassen. Den tidigare lagstiftningen tillät att en IE2-motor användes förutsatt att den kontrollerades av en varvtalsreglerare, men detta kommer inte längre att gälla. Storlekar från 0,12–0,75 kW måste uppfylla klass IE2.
 
Motorer för särskilda ändamål, som explosionssäkra eller flamsäkra motorer, undantogs från den tidigare förordningen, som en säkerhetsåtgärd för de högre riskmiljöer som de användes i. Från och med 2021 juli måste nya ATEX-motorer som kommer in i distributionskedjan vara klassade enligt IE3 eller högre, där motorer med ökad säkerhet Ex eb utgör ett undantag. Dessa motorer måste ha en effektivitetsnivå på minst IE2 senast år 2023.

bild
 
WEG har erbjudit energieffektiva motorer för farliga miljöer i årtionden, men när det inte fanns någon skyldighet att implementera höga energieffektivitetsnivåer i farliga miljöer valde vissa företag motorer med låg verkningsgrad, möjligen på grund av de lägre initiala kostnaderna. 

WEG:s motorer för farliga områden uppfyller de nya energieffektivitetsstandarderna, vilket de gjorde långt innan dessa regeländringar tillkännagavs. Dessutom är WEG:s sortiment med IE3-motorer för farliga områden tillverkade enligt IEC-standarder. 

WEG har även ett superpremium-sortiment med IE4-motorer för säkra områden och farliga områden. Det här kommer att vara användbart, eftersom från och med 2023 måste motorer för säkra områden mellan 75 kW och 200 kW som inte har motorbroms eller är motorer för farliga områden uppfylla effektivitetsklass IE4.

I energiintensiva branscher, som kemikalie-, läkemedels- eller olja- och gasindustrier, arbetar tusentals motorer ofta dygnet runt. Även en liten effektivitetsförbättring, som extrapoleras över den stora volymen av motorer och drifttimmar, gynnar verksamhetens slutresultat. 

Energikostnaderna för elmotorer står för 95 till 97 procent av de totala livscykelkostnaderna, beroende på tillämpningen. Investeringar i energieffektiva enheter och motorer, även om det inte är frivilligt, ger vanligtvis en mycket kort avkastning på investeringen. Ett exempel är IE3 W22Xd-serien med explosionssäkra motorer från WEG. De lägre driftskostnaderna för dessa induktionsmotorer kan minska kostnaderna med 20 till 40 procent jämfört med konventionella metoder. 

Om du äger en av de 8 miljarder elmotorer som används i Europa och behöver uppgradera en lågeffektiv motor för ett farligt område kan du kontakta WEG för en enkel uppgradering.