Rejlers får förnyat avtal med Agder Energi i Norge

Bild: Pixabay

Elnätsbolaget Agder Energi Nett i Norge förnyar avtalet med Rejlers gällande tillsynstjänster i Agder, område Vest. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2021 och löper på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.  

Rejlers kommer att ansvara för tillsynsuppgifterna i området i nära samarbete med den lokala elmyndigheten (DLE). Tjänsterna omfattar allt från tillsyn av el i bostäder till revision av företag och el-entreprenörer samt informationsverksamhet.

Den lokala elmyndigheten (DLE) övervakar elanläggningar i hem och företag samt elföretag. Elnätsföretag är skyldiga att övervaka elinstallationer inom sitt försörjningsområde. Övervakningen hjälper till att förebygga olyckor och bränder med elektrisk orsak, då ungefär hälften av alla bränder uppstår till följd av fel i elsystemet eller felaktig användning av elektrisk utrustning.