Ei - ta del av artiklar från internationell konferens

Foto: Euniversal.eu

Tidigare i höstas medverkade Energimarknadsinspektionen (Ei) på en internationell digital konferens. På konferensen presenterades två artiklar skrivna av Ei, en om smarta elnätsindikatorer och en om nätnyttoersättning. Artiklarna finns nu publicerade på ei.se.

I slutet av september medverkade Ei digitalt på elkraftskonferensen CIRED Workshop, som i år arrangerades från Berlin. Temat för året var How to Implement Flexibility in the Distribution System?

Under konferensen var Ei inbjuden att bidra med information om smarta elnätsindikatorer och om nätnyttoersättning, ämnen som presenterades skriftligt i två artiklar. För att tillgängliggöra informationen för en bredare publik togs även posters fram som kombinerades med en förinspelad, muntlig presentation.

Artiklarna är på engelska och går att läsa på ei.se.

Mer information

Källa: Energimarknadsinspektionen