Risker för lägre kvalitet med de nya solcellsreglerna

Foto: Solarwatt

Solarwatt, en tysk tillverkare av solcellspaneler, välkomnar de nya skattelättnaderna för solceller, men menar samtidigt att den kraftigt ökade efterfrågan på solceller gör att allt fler företag ger sig in på solcellsmarknaden, vilket redan idag skapat kvalitetsproblem med dåliga installationer och kortsiktiga val av utrustning som följd.

 

– Vi själva kan med vår glas/glas-teknik garantera att våra solceller håller i 30 år i nordiskt klimat och vi låter dem bara installeras av installatörer med utbildning. Men det har idag uppstått en vildvuxen flora av leverantörer av varierande kvalitet som säljer produkter med dålig hållbarhet och otydliga garantivillkor och som installeras av personer utan tillräcklig kunskap. Det behövs både mer kunskap och mer regler på området, säger Tobias Persson på Solarwatt.

 

 Idag är solceller ekonomiskt konkurrenskraftiga mot alla andra typer av elproduktion, menar Solarwatt. Subventionerna gör att spelplanen blir jämnare för olika typer av energi, inte minst mot bakgrund av att till och med fossila bränslen idag är mer eller mindre subventionerade i Europa.