Det blåsiga vädret gav negativa elpriser

Foto: Bixia

Mellan klockan 01 och 05 den 2 november var det negativa elpriser över hela landet. Det betyder att de svenska hushållen kunde använda el och få betalt för det. Anledningen var det blåsiga vädret som gav en hög vindkraftsproduktion samtidigt som tillgången på vattenkraft är hög och efterfrågan på el är låg på grund av det milda vädret, enligt elbolaget Bixia.

– Det var andra gången någonsin som samtliga elområden i Sverige hade negativa priser på el. Det är mer vanligt förekommande i exempelvis Danmark som har större andel vindkraft i förhållande till total produktion, och Tyskland som har subventioner varpå vindkraftsproducenter producerar även vid negativa priser. Men det lär bli vanligare även här i takt med att vi installerar mer vindkraft, säger Johan Sigvardsson elprisanalytiker på Bixia.

Som lägst noterades ett elpris på minus 1,7 öre/kWh i samtliga svenska elområden mellan klockan 03 och 04 den gångna natten.

– Negativa elpriser är ovanligt, men i takt med att det byggs fler vindkraftsanläggningar kommer det bli allt vanligare då vindkraften till största delen inte går att reglera. Det gör att det under perioder som nu blir ett kraftigt överskott på el. I bästa fall kan vi exportera överskottet till våra grannländer, men det finns fortfarande vissa flaskhalsar i nätet, förklarar Johan Sigvardsson.

 

Källa: Bixia