E.ON väljer miljödeklarera sin fordonsgas redan nu

Bild: E.ON

Den lagstadgade miljödeklarationen av drivmedel är försenad, och införs inte förrän hösten 2021. E.ON vill inte vänta så länge. De väljer nu att frivilligt miljödeklarera sin fordonsgas. 

Från den 1 oktober 2021 måste leverantörerna miljödeklarera sina drivmedel vid tank- eller laddplats. Kravet skulle ha införts redan i maj 2020, men sköts upp efter invändningar från EU-kommissionen.

Redan nu väljer E.ON att frivilligt miljödeklarera fordonsgasen de säljer på sina drygt 50 tankställen. De redovisar gasens klimatpåverkan i livscykelperspektiv på samma sätt som på den kommande lagstadgade miljödeklarationen. Metoden har bestämts av EU och Energimyndigheten har granskat och godkänt E.ON:s siffror. Dessutom deklarerar E.ON vilka råvaror som använts, och berättar vilka länder gasen kommer från.

– För att kunna ställa om till ett hållbart samhälle, som är oberoende av fossila bränslen, måste vi driva omställningen tillsammans med våra kunder. Därför var det självklart för E.ON att införa miljömärkningen på vår biogas redan nu, ett år innan Energimyndighetens krav träder i kraft. Miljömärkningen ger oss en möjlighet att visa hur biogasen bidrar till minskad klimatpåverkan och cirkulär ekonomi, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

I somras införde det skånska energiföretaget Kraftringen en liknande miljödeklaration på sina tankställen och laddplatser. E.ON och Kraftringen är först i världen med att erbjuda sådan konsumentinformation.