Elbolagen tjänar nästan 800 miljoner kronor på anvisade avtal

Foto: GodEl

En ny granskning visar att elbolagen sammanlagt tjänar nästan 800 miljoner kronor på anvisade avtal som kunderna får när de inte aktivt väljer elbolag. Åtminstone 20 av de 25 största elbolagen i Sverige tar ett högre pris för sina anvisningsavtal än för de rörliga.

 

Elbolaget GodEl har granskat de svenska elbolag som är anvisningsleverantörer. Av dessa har nästan alla en överprissättning när man jämför de anvisade avtalen med de rörliga. Överprissättningen är i genomsnitt 85 procent (för januari-september), det vill säga mer än dubbla priset. Utslaget per år innebär det att svenska konsumenter betalar nästan 800 miljoner kronor för mycket till elbolagen.

- Överpriserna i de anvisade avtalen är en kassako som elbolagen talar tyst om. Det är ett väldigt tvivelaktigt sätt för elbolagen att utnyttja allmänhetens bristande kunskaper om elavtal, säger Björn Björnson på GodEl.

Idag finns det ungefär 550 000 anvisade elavtal i Sverige. Ett anvisat elavtal får kunderna när de inte aktivt väljer ett elbolag.

– Vi tycker att överpriser för anvisade avtal inte borde finnas. Med tanke på elbranschens anseende så borde kunderna automatiskt få det avtal som är bäst. Det finns ingen anledning för elbolagen att pressa upp priserna bara för att de ser en möjlighet till det, säger Björn Björnson.

bild
Björn Björnson på GodEl. Foto: GodEl

Granskningen har använt offentlig data från Statistiska Centralbyrån och Energimarknadsinspektionen som underlag.
 

Räkneexempel - det här innebär överprissättningen för ditt hushåll

Lägenhet, 2000 kWh/år: 695 kr
Villa, 20 000 kWh/år: 6950 kr

Genomsnittlig överprissättning: 85 %. Priser avser ett genomsnitt för januari-september 2020

GodEls sammanställning av överprissättning för Sveriges 25 största elbolag

 

bild
Foto: GodEl

 Källa: GodEl