Planera och förutsäga elkvalitet

Bild: Svensk Elstandard

I framtidens elsystem kan det bli svårare att upprätthålla kvaliteten på produkten el. Att elen genereras i allt fler små anläggningar innebär nya utmaningar för nätägare och leverantörer.

Det finns standarder för elkvalitet, t ex den gemensamma europeiska EN 50160 – i Sverige SS-EN 50160. Däremot saknas överenskomna vägledningar för bedömning av de faktorer som påverkar spänningens egenskaper i nätet. Detsamma gäller för att avgöra vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla de önskade egenskaperna.

De här frågorna har uppstått runt om i världen och det är naturligt att man försöker finna lösningar i gränsöverskridande samarbeten. Nu startar därför två projekt i IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, som ska ge vägledning för monitorering och modellering av elkvalitet.

Hur övervaka elkvaliteten?

Det ena projektet ska dra upp riktlinjerna för system för övervakning, monitorering, av elkvalitet (spänningsgodhet) i ett elnät. Särskild uppmärksamhet ska ägnas anslutna anläggningar med kraftelektronik, till exempel solcellsanläggningar. Det andra ska föreslå hur man på ett planeringsstadium kan förutsäga framtida kvalitetsvariationer, med hjälp av modellering och insamlade elkvalitetsdata.

De här projekten har föreslagits från kinesiskt håll och även svenska företag, högskolor och myndigheter är välkomna att delta och bidra i arbetet, genom SEK Svensk Elstandard. Att engagera sig i standardiseringen ger också möjlighet till fördjupning och samarbete med kollegor.

Hur förutse kvalitetsbrister?

De båda projekten drivs i den tekniska kommittén IEC TC 8, System aspects of electrical energy supply. Sedan en tid pågår där ett projekt kring elkvalitetsfrågor, IEC TS 63222, och resultatet av det projektet är tänkt att tjäna som bas för de båda nya. Det fokuserar på hur man kan förutse och bedöma störningar i elkvaliteten och vilka åtgärder som man kan behöva vidta för att minska risker och verkningar. Särskilt betonas vikten av planering på ett tidigt stadium, innan nya anläggningar ansluts till nätet. Syftet är att skriva en teknisk specifikation, en förstandard, som ska vara färdig efter sommaren 2021.

 

Källa: Svensk Elstandard