Globala energimarknaderna - v.43, 2020

Bild: Pxhere

Covid-19 fortsätter att lägga en blöt filt över de globala energimarknaderna och i skrivande stund pågår de sista förhandlingarna mellan Vita huset och demokraterna i den amerikanska kongressen.

Demokraternas talman i parlamentet Nancy Pelosi har satt tisdag (20oktober) som sista dag att komma överens om ett nyttstödpaket, om detkan beslutas innan det amerikanska presidentvalet som sker den 3november. Priserna sjönk på måndagen (19 oktober) när sannolikhetenför ett godkänt stimuluspaket i närtid ser liten ut.

De globala oljepriserna har legat omkring USD42 per fat under oktober,med tillfälliga toppar däröver. Det faktum att Brent M+1 uppgick till igenomsnitt USD42 per fat i september, ned USD3 per fat jämfört medpriset i augusti visar tydligt svårigheten för olja att nå fast mark efterunder covid-19 och det ändå relativt positiva marknadssentiment som förelegat sedan i maj ter sig alltmer dyster ut.

Priserna på den nordvästeuropeiska gasmarknaden har sedan förramarknadsbrevet stärkts och TTF M+1 stängde på måndagen (19 oktober)på nya toppnoteringen EUR14,718 per MWh, bland annat till följd avkallare temperaturer.

Priset på kol har varit stabilt den senaste tvåveckorsperioden menosäkerheter i tillgång kan komma att generera prisökningar. Priserna påutsläppsrätter har däremot minskat något till följd av osäkerheter iindustriproduktion som en konsekvens av covid-19.

Källa: Energimyndigheten