Eco Wave Power i samarbete med Painhas i Portugalprojekt

Bild: Eco Wave Power

Den listade utvecklaren av vågenergi, Eco Wave Power (EWPG Holding AB, kortnamn: ECOWVE), meddelar att man ingått ett strategiskt samarbetet med Painhas för tekniskt stöd för licensieringen av dess Portugal-projekt.

Painhas grundades 1980 och har mer än 40 års erfarenhet av att tillhandahålla tjänster inom teknik, konstruktion, drift och underhåll (inklusive produktion, distribution och kraftöverföring) för energisektorn i Portugal och andra länder. Painhas kommer att ta en integrerad roll i det tekniska stöd som behövs för de officiella licensförfarandena för Eco Wave Powers planerade 20MW vågkraftprojekt i Portugal, som en del av det nyligen undertecknade koncessionsavtal med hamnmyndigheten i Leixões, APDL.

När licensiering erhållits kommer parterna att arbeta för ett fortsatt samarbete för att genomföra projektet.