Elkrisen kan snart bli ännu värre

Foto: Svenska Kraftnät

Sommaren elkris med extrema prisområdesskillnader hotar att upprepas och kan då bli ännu värre. Den varningen kommer från Vattenfall, Fortum och Uniper, som nu kräver brådskande handlingar av såväl regeringen som Svenska Kraftnät. Det skriver Dagens Industri.

Kraftjättarna vill att åtgärder vidtas för att komma till rätta med de stora obalanserna i elförsörjningssystemet och underskottet på planerbar produktion i främst södra och mellersta Sverige.

Enligt tyska Uniper är problemen är i stor utsträckning en direkt och negativ konsekvens av Sveriges energipolitik som under en rad år via mål och subventioner resulterat i en kraftig utbyggnad av den förnybara elproduktion, inte minst vindkraft.

 - Den massiva utbyggnaden har lett till ett stort överskott av väderberoende elproduktion, som dessutom främst byggts i norra halvan av landet. Det har pressat elpriserna, vilket visserligen kortsiktigt kan tyckas bra för elkunderna. Men det har samtidigt slagit ut delar av den befintliga och planerbara elproduktionen som levererar nödvändiga systemtjänster, inklusive flera reaktorer, längre söderut där dessutom huvuddelen av landets kunder och elförbrukning finns”, säger Johan Svenningsson, Unipers Sverigechef till DI.