Alfa Laval får order från Kina och Mexico till värde av ca 130 miljoner kronor

Alfa Laval har tagit två order för leverans av kompakta värmeväxlare till en petrokemisk anläggning i Kina samt ett raffinaderi i Mexiko. Dessa order har ett samtal värde av ca 130 miljoner kronor och bokades sent i september inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leveranser beräknas ske under 2021 och 2022.

Båda order omfattar Alfa Laval Packinox värmeväxlare som kommer att användas inom olika värme- och kylapplikationer i raffinaderiet och den petrokemiska anläggningen och därmed möjliggöra energieffektiva processer.

“Vi bokade ytterligare två stora order sent i september, och de relaterar till våra Alfa Laval Packinox värmeväxlare”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Väl installerade i kundernas processer sparar våra energieffektiva värmeväxlare energi och minskar koldioxidutsläppen. På så sätt bidrar de till mer hållbara industriella processer vilket är till nytta för både människa och miljö.”