Luleå Energi investerar i energilager

Foto: Luleå Energi

Luleå Energi investerar i ett energilager för att trygga Luleåbornas behov av hållbara värmeleveranser.

Luleå Energi gör nu en ansenlig investering för framtiden. Målet är att fortsatt säkra återvunnen fjärrvärmeproduktion för åtskilliga år framåt. Därför byggs just nu ett energilager som bidrar till Luleåbornas behov av tryggade värmeleveranser.

Energilagret är i praktiken en stor varmvattentank där energi lagras i form av fjärrvärmevatten. Syftet är att öka leveranssäkerheten av fjärrvärme till kunderna och minskad klimatpåverkan. Energilagret används som en buffert, jämnar ut tillförseln av energi och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Tanken är 40 meter hög och har en diameter på 32 meter.

- För oss är det här ett stort steg mot att 2030 vara helt fossilfria avseende primärenergi i vår fjärrvärmeproduktion, säger Bengt Hietaniemi, tf vd Luleå Energi.

Lagret kommer att placeras i Aronstorp, i direkt anslutning till kraftvärmeverket LuleKraft där en stor del av fjärrvärmen i Luleå produceras.

Luleå Energi har valt Midroc Rodoverken AB för konstruktion, byggnation och projektledning av ackumulatortanken. Midroc Rodoverken har lång erfarenhet av att bygga och konstruera samhällskritisk infrastruktur. Bolaget har ett beprövat koncept som erbjuder unika montagemetoder, och man har många kundreferenser från genomförda projekt.

Midroc Rodoverkens vd, Johan Zettergren kommenterar affären:

- Vi hoppas och tror att några av skälen till att affären oss emellan kommit till stånd, är den flexibilitet i utförande och vår teknologi i form av våra montagemetoder vi kunnat visa. Vi är mycket tacksamma för att vi fått förtroendet att vara partner i detta viktiga projekt.

Montagestart av ackumulatortanken sker i november 2020 för att tas i drift under höst/vinter 2021.