Rejlers vinner kontrakt för transformatorstation i Finland

Bild: Pixabay

Rejlers Finland har fått ett betydande EPC kontrakt (engineering, procurement, construction) av Aurora Kilpilahti gällande företagets nya transformatorstation. Aurora Kilpilahti är en elnätspartner för den finska industrin och den nya transformatorstationen är en del av ett stort investeringsprogram för att öka kapaciteten och upprätthålla hög tillförlitlighet i eldistributionen inom industriområdet Kilpilahti.  

Kontraktet omfattar utformning och byggnation av den nya transformatorstationen, inklusive installering av all utrustning samt testning och säkerställande av att stationen är redo för driftsättning. I kontraktet ingår också kabeldragning mellan den nya transformatorstationen och flera transformatorstationer i det befintliga elnätet samt modifieringar som krävs för att integrera den nya stationen i elnätet. Projektet startas omgående och kommer att slutföras under våren 2022.