Assemblin växer inom fjärrvärme genom förvärv

Foto: Assemblin

Assemblin stärker sin fjärrvärmeposition genom förvärv av inkråmet i Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad AB med 11 medarbetare i Västerås.

– Fjärrvärmemarknaden är en spännande marknad med tillväxtpotential. Vi är mycket imponerade av den samlade kunskap och erfarenhet som finns i Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad AB, och vi ser detta som ett bra tillägg till den plattform som vi skapade i Mälardalsområdet i och med förvärvet av Industri- och Värmemontage Werme AB (IVM) år 2019, säger Andreas Aristiadis, vd och affärsområdeschef för Assemblin VS.

Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad AB har spetskompetens inom fjärrvärme och kulvertjobb. Bland kunderna märks främst Mälarenergi.