Ändringsavtal mellan Sverige och Norge undertecknat

Bild: Pexels

Nu ändringsavtal för den gemensamma marknaden för elcertifikat undertecknats av båda länderna.

Sverige och Norge har sedan den 1 januari 2012 en gemensam elcertifikatmarknad. Avtalet mellan länderna omfattar bland annat mål och förpliktelser för länderna. Ändringsavtalet anger de villkor som behövs för att kunna införa en svensk stoppmekanism, det vill säga villkor för hur systemet ska avslutas i Sverige.