Kärnkraftsägare vill ha pröjs för mer än el

Naina Helén Jåma/TT: Energiminister Anders Ygeman (S) träffade under onsdagen kärnkraftsägarna och Svenska kraftnät för att diskutera energiförsörjningen i Sverige. Arkivbild.

Elpriserna är nu tillbaka på mer normala nivåer, men 2020 har varit ett svängigt och ovanligt år.

Det har varit ett exceptionellt år, säger Christian Holtz, elanalytiker på konsultföretaget Sweco.

En vattenkraft på fullfart tack vare en kraftig vårflod och fyllda vattenmagasin pressade tidigt ner priserna något enormt. Dessutom bidrog coronapandemin till prispress på grund av en minskad elförbrukning.

Samtidigt har det varit stora skillnader beroende på var man bor. Under sommaren har prisnivån varit extremt låg i norr, medan södra Sverige stundtals hade skyhöga noteringar vissa dagar.

"För dåligt betalt"

En orsak var att Svenska kraftnät, myndigheten som ansvarar för stabiliteten i elförsörjningen, fick reducera överföringskapaciteten från norra till södra Sverige på grund av tekniska utmaningar, uppger Christian Holtz.

Så södra Sverige har inte riktigt fått ta del av de här låga priserna, utan man har haft riktigt höga priser, säger Holtz.

Dessutom valde kärnkraftsägarna att förlänga underhållsperioden för vissa av sina reaktorer.

För det var helt enkelt för dåligt betalt för att köra för fullt, säger Christian Holtz.

Under onsdagen träffade energiminister Anders Ygeman (S) representanter från kärnkraftsägarna Vattenfall, Uniper och Fortum.

Mötet var påkallat av sommarens situation och för att kunna gå igenom och se till att vi inte återupprepar en situation som liknar den, säger Ygeman till TT.

Ygeman säger att han har förståelse för att kärnkraftsägare anpassar sin kapacitet när det råder låga priser, men han framhåller att Svenska kraftnät fick reda på de förlängda underhållstiderna med kort varsel.

"Inte är lönsamt"

Ett sätt för ägarna att köra sina reaktorer även under perioder med väldigt låga prisnivåer är att de får betalt för mer än bara den el som produceras. Det finns redan vissa marknader för så kallade systemtjänster i Sverige, men ägarna vill se fler marknader och de får medhåll av energiministern.

Har vi ett elpris som är lågt över tid så kommer det att bli större och större perioder där kärnkraften inte är lönsam att köra på marknadsmässiga grunder. Om då elsystemet behöver de systemtjänster som genereras i kärnkraften måste det finns en marknad för att köpa och sälja sådana systemtjänster, säger Anders Ygeman och fortsätter:

Det är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa fungerande elsystem med hög kapacitet, men vi måste få högre överföringskapacitet mellan de olika elområdena för att förhindra prisskillnader och för att man ska kunna expandera näringslivsverksamhet i hela landet.

Under hösten och vintern tror analytikern Christian Holtz att elpriserna kommer att ligga på mer normala nivåer för årstiden.

Däremot tror jag att vi under flera års tid framåt kommer att ha större prisområdesskillnader inom Sverige än vad vi har haft historiskt sett. Det beror ju på att det är ett väldigt stort överskott av elproduktion i norr och ett underskott i söder, säger Holtz.