Assemblin ansvarar för elinstallationerna i Citygate, Göteborg

Citygate, som ska bli ett nytt landmärke i Göteborg. Foto: Assemblin /Cision

Assemblin har fått i uppdrag av Skanska att ansvara för elinstallationerna i Citygate, som ska bli ett nytt landmärke i Göteborg med stort fokus på hållbarhet. Uppdraget uppskattas vara värt drygt 90 MSEK och löper fram till mitten av 2022.

Med sina 42 000 kvm ytor fördelat på 36 våningar och 144 meter kommer Citygate att bli Nordens högsta kontorshus som byggs med en tydlig hållbarhetsprofil, inte minst inom miljöområdet. Det innebär bland annat att byggnaden ska projekteras och utföras så att den uppfyller kriterierna för certifiering enligt LEED samt WELL. Assembins uppdragsgivare är Skanska och entreprenaden är upphandlad i samverkansform. 

 

bild
Citygate, Fabriksgatan Illustration: Assembin/Cision

Citygate är också en byggnad som också utmärks av social hållbarhet. Redan i planeringsstadiet utvecklade Skanska tillsammans med Göteborgs stad en agenda för Citygate i syfte att göra Göteborg till en bättre och mer jämlik stad.

– Vårt uppdrag blir att i nära samverkan med Skanska planera, utforma och installera all el- och teleteknik anpassat till en modern, flexibel och hållbar kontorsfastighet. Citygate är på många sätt en nyskapande fastighet och vi ser fram mot att få bidra till att förverkliga den spännande visionen för Citygate, kommenterar Filip Eriksson, regionchef på Assemblin El. 

Projektet kommer att sysselsätta upp till 35 personer under installationsfasen.