Ei - om elmarknaden vecka 37 2020

Bild: Pixsels

Sjunkande system- och spotpriser.

Systempriset sjönk med 25 procent i jämförelse med föregående vecka.

Även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden. I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 22 procent och i SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 23 respektive 19 procent.

Priset på utsläppsrätter minskade med 2,2 procent och priset på elcertifikat minskade med 20,7 procent till ett veckomedel på 6,9 kronor per MWh.

Under veckan som gick var medeltemperaturen en bit över det normala för veckan medan nederbörden låg under medelvärdet för veckan. Den ingående magasinfyllnadsgraden fortsatte att minska med 1,7 procentenheter i Sverige och med 0,9 procentenheter i Norden.

Källa: Energimarknadsinspektionen